Enel Ps

Reagujte brzo i na odgovarajući način uz sisteme za detekciju požara

Bez obrzira na to kojom delatnošću se bavite ili gde živite, bitno je da obezbedite prostor od svih neželjenih dejstava. Zbog toga je vašem objektu potrebna, između ostalog, i adekvatna zaštita od požara. To uključuje razne sisteme za detekciju požara.

Pre nego što se aktiviraju i oglase sistemi za detekciju požara, vaš objekat brani detektor plamena. To je senzor, koji je napravljen tako da prvi može identifikovati prisustvo požara, već u početnoj fazi. Na taj način, podstiče na rad sisteme za zaštitu i suzbijanje požara. On vam pomaže da odmah reagujete brzo i na odgovarajući način.

Postoje i dimnooptički detektori, koji reaguju pri pojavi dima u zaštićenoj sredini. Takođe, značajni su i temperaturni detektori, kojima se meri temperatura u objektu. Njihova reakcija počinje kada dođe do porasta temperature. Kombinovani detektori su veoma efikasni, jer koriste dva ili tri senzora za detekciju požara.

Detektori plamena kao prvi signal zaštite od požara

Postoje različite vrste detektora plamena i ne reaguju svi na isti način. Pre nego što odlučite da postavite detektore na vaš objekat, potrebno je da imate na umu uslove objekta. To znači da treba da znate koji su rizični elementi, koji objekat mogu dovesti u opasnost. Takođe, treba znati i koje su dimenzije objekta, koji treba da se zaštiti i kakvi su životni uslovi u njemu.

Spram zahteva vašeg objekta, biraćete i odovarajuće sigurnosne sisteme. Za detekciju plamena se najčešće koriste:

  • ultraljubičasti detektori plamena,
  • infracrveni detektori plamena,
  • kombinovani (ultraljubičasti/infracrveni) detektori plamena,
  • višespektralni detektori plamena,
  • detektori plamena sa vizuelnom slikom plamena.

Ultraljubičasti detektori plamena identifikuju ultraljubičasto zračenje u trenutku nastanka požara. Imaju visoku osetljivost na kratkoj udaljenosti, dok na većoj udaljenosti gube svoje dejstvo. Najbolje ih je postavljati u zatvorenom delu objekta. Koriste se u industrijskim postojenjima, gde se koriste opasne materija, koje mogu izazvati požar.

Infracrveni detektori plamena reaguju na infracrveno zračenje, koje nastaje od plamena. Zračenje se pokazuje na termovizijskoj kameri unutar detektora, prilikom učestalog treperenja plamena. Oni otkrivaju i lažne alarme, koji se mogu aktivirati zbog vrućih isparenja od peći, kuvanja, grejne lampe i sl.

Kombinovani detektori plamena uključuju senzore za ultraljubičasto i infracrveno zračenje. Oni otkrivaju požare koje emituju samo ove dve vrste zračenja. Senzori rade odvojeno, ali njihova uključenja pomažu detektoru da obradi i proceni reakciju i jednog i drugog, istovremeno. Ovaj tip detekcije je otporan na aktivaciju lažnih alarma. Zbog toga, mogu se koristiti i u spoljašnjem i u unutrašnjem prostoru.

Višespektralni detektori plamena reaguju na požare na većim udaljenostima, u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Mogu detektovati plamen i pored velike količine dima, a da, pri tome, ne aktiviraju lažne alarme.

Detektori plamena sa vizuelnom slikom plamena ne oslanjaju se na emitovanje zračenja, kako bi identifikovali požar. Oni obrađuju video-snimak, na osnovu kojeg procenjuju kolika je opasnost od požara. Jedina mana ovih detektora je ta što ne mogu da identifikuju nevidljive požare, kao što je eksplozija vodonika.

Sigurno je da postoji mnogo različitih sistema za detekciju požara. Biće ih još više, jer se tehnologija i sistemi za detekciju požara neprestanu razvijaju. To može da bude zbunjujuće za one kojima su ovi sistemi potrebni.

Često se dovodi u pitanje koji tip protivpožarne zaštite je najadekvatniji za određeni objekat. Ukoliko ne možete da otkrijete koji tip detektora vam je potreban, najbolje je da porazgovarate sa profesionalcima.

Kompanija „Enel Ps“ ima dugogodišnje iskustvo u servisiranju i održavanju elektronskih uređaja i opreme. Ovi profesionalci će moći da, na osnovu vaših potreba i rizika od požara, procene koje je najbolje rešenje za protivpožarnu zaštitu. Njihova misija je da na najbolji mogući način zaštite vas i vaše ljude, objekat i opremu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *