Enel Ps

Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima
prilagođenim biznisu korisnika
, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Servisni centar

Održavanja i servisiranja uređaja energetske elektronike

Održivost i opravdanost investiranja u opremu visoke vrednosti se postiže samo kroz propisano i sveobuhvatno održavanje koje obezbeđuje njenu funkcionalnost, maksimalno iskorišćenje i dostizanje definisanog životnog veka. Servisni centar ENEL PS pruža kompletnu uslugu održavanja i servisiranja uređaja energetske elektronike uključujući preventivno održavanje i incidentnu popravku, kao i održavanje svih komponenti:
 • rashladnih uređaja
 • agregata
 • UPS uređaja
 • DC sistema napajanja / ispravljača, invertora, baterija / sa definisanim vremenom odziva na terenu (Service Level Agreement – SLA).
Servisni centar ENEL PS poseduje visok nivo servisnih kapaciteta centralizovan na jednom mestu sa širokom lepezom servisnih partnerstava, koji uključuje: bazu znanja razvijenu kroz visoko specijalizovanu kadrovsko‑tehničku strukturu, širok spektar specifičnih dijagnostičkih alata i opreme, kao i pažljivo odabran lager rezervnih delova.

REGIONALANA POKRIVENOST

BEOGRAD, NOVI SAD, KRAGUJEVAC, NIŠ, PODGORICA

 • 30 SERVISNIH TEHNIČARA I INŽENJERA
 • 20 MOBILNIH TERENSKIH SERVISNIH EKIPA
 • USKO SPECIJALIZOVANI SERVISNI TIMOVI ZA – UPS sisteme napajanja – HVAC sisteme – DEA – DC sisteme napajanja i baterije

BENEFITI SERVISNE USLUGE DIREKTNO OD PARTNERA

 • Sertifikovani terenski servis inženjeri
 • Pouzdani savetnik za postizanje optimalnih performansi vašeg sistema
 • Pogodnost nabavke opreme – usluga i sofware-a na jednom mestu
 • Originalni i fabrički testirani rezervni delovi
 • Nadogradnje firmware-a na uređajima
 • Sveobuhvatna usluga prilagođena vašim specifičnim potrebama i budžetu

REDOVNI SERVISI I ODRŽAVANJE

 • Prilagodljive pakete ugovora o redovnom održavanju
 • „Single point of contact“ za različite tipove opreme
 • 24x7x365 kontakt za tehničku podršku i prijavu kvara
 • Hitne intervencije na vašoj lokaciji
 • Hitne isporuke rezervnih delova i zamenskih uređaja
 • Daljinski nadzor opreme
 • Praćenje i optimizacija performansi
 • Pomoć prilikom planiranja i budžetiranja
 • Različiti modaliteti finansiranja

UGOVORENI NIVO USLUGE – SLA (Service Level Agreement)

 • Definisan odziv na hitnu servisnu intervenciju NBD, ND, 8HR, 4HR
 • Produžena garancija za većinu uređaja iz ponude kompanije
 • Preventivni pregledi uređaja u skladu sa preporukom proizvođača
 • Prioritet u realizaciji servisnih zahteva i u pristupu raspoloživom lageru rezervnih delova
 • Ekskluzivno korišćenje fabričkih software-a i alata za pravilan servis i održavanje
 • Daljinsko praćenje rada uređaja
 • Produženje životnog veka uređaja

UGOVORI „CUSTOM MADE“

 • SLA +
 • Instalacija i rentiranje zamenskih uređaja
 • Analiza mreže
 • Specificirani procesi i aktivnosti prilikom popravke
 • Definisani uslovi popravke
 • Definisani rok popravke
 • Definisani odziv na hitnu servisnu intervenciju – 2h