Enel Ps

Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima
prilagođenim biznisu korisnika
, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Agregati

Dizel električni agregati se koriste za neprekidno napajanje osetljive i kritične opreme u Data Centru. Rezervno napajanje u vidu dizel električnog agregata garantuje pouzdanost vašeg poslovanja u svim okolnostima, preko potrebnu stabilnost i kontinuirano snadbevanje električnom energijom.

Raznovrsni dizel električni agregati iz našeg programa:

 • obezbeđuju rezervno (Stand-by) ili osnovno (Prime) napajanje opreme
 • potpuno su automatizovani, sa visokim performansama
 • mogu biti mailh dimenzija i težina, lako prenosivi i savršeni za korisnike kojima je mobilnost bitna
 • mogu biti bez kućišta, ako su predviđeni za smeštaj unutar prostorija
 • mogu se smestiti u zvučno izolovano kućište, koje zadovoljava evropske standarde u vezi sa prigušenjem buke (2000/14/EC)

Izbor proizvoda u vezi sa dizel električnim agregatima je širok i obuhvata:

 • Dizel generatorske setove
 • Ormane preklopne automatike za prebacivanje napajanja sa mreže na agregat i obrnuto
 • Kontrolne panele generator seta koji omogućavaju automatski ili manuelni start, kao i kompletnu kontrolu i upravljanje setom
 • Opremu za daljinsku kontrolu i nadzor
 • Interne i eksterne rezervoare za gorivo, koji obezbeđuju zahtevanu autonomiju
 • Zvučno izolovane ISO kontejnere, za specijalne zahteve kada je u pitanju nivo buke