Enel Ps

Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima
prilagođenim biznisu korisnika
, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Klimatizacija

Savremena rešenja Data Centra podrazumevaju IT opremu velike električne snage koja oslobađa veliku količinu toplote, što stvara značajnije izazove sistemu klimatizacije. Imajući to u vidu, uz pomoć savremenih alata za projektovanje i kvalitetnog i pravilnog inženjeringa u izvođenju, realizujemo kompleksna rešenja. 

Klimatizacija prema gustini opreme 

3kW/rack – Tradicionalno rešenje hlađenja iz duplog poda

Pri projektovanju ovakvog rešenja posebnu pažnju poklanjamo pozicioniranju rekovskih kabineta i klima ormara čime se:

  • obezbeđuje nesmetano kretanje vazduha iz tople zone u povrat klima ormana
  • sprečava tzv. “bypass” strujanje vazduha
  • sprečavamešanje vazduha tople i hladne zone

3kW/rack – Sistem zatvaranja tople ili hladne zone (HACS/CACS)

čime se omogućava veća temperatura povratnog vazduha u klima ormar, a time i njegov veći kapacitet.

5kW/rack – In Row

Predstavlja najbolji izbor sa rashladnim jedinicama postavljenim u nizu, (in row) direktno pored rekova. Kod Inrow sistema nema korišćenja duplog poda i rešetki u duplom podu, a vazduh cirkuliše horizontalno između tople i hladne zone koje su striktno razdvojene.

15kW/rack – In Rack

Kada u njih smeštamo „blade“ servere, predlažemo sistem „In rack“ hlađenja, gde se zatvaranjem omogućava cirkulisanje hladnog vazduha unutar samog kabineta. 

Redundantnost sistema hlađenja

Pošto sistem hlađenja, kao i ostatak Data Centra, radi 24/7/365, potrebno je obezbediti njegovu sigurnost u vidu redundantnih (rezervnih) jedinica. Najčešće se ostvaruje u konfiguraciji N+1, gde broj od N jedinica zadovoljava kapacitet hlađenja, a jedna je uvek rezervna (back-up). 

Rashladni medijum 

Sistemi sa hladnom vodom 

Kod ovog ekonomičnog sistema, hlađenje se ostvaruje rashladnim agregatom (chillerom), a rashladni medijum je uglavnom mešavina voda/glikol u odnosu 70:30. Temperaturski režim je najčešće 7/12 C, zbog ostvarivanja što većeg kapaciteta unutrašnjih jedinica, a samim tim i smanjivanja kapitalnih troškova čitavog sistema. Moguće je koristiti i opciju „free cooling“ hlađenja bez kompresora, čime smanjujemo operativne troškove u eksploataciji. 

Sistemi sa direktnom ekspanzijom 

Hlađenje se ostvaruje pomoću kompresora u unutrašnjim jedinicama i spoljašnjih kondezatora, a rashladni medijum su uglavnom R410 ili R407. Ovakvi sistemi su generalno jeftiniji od sistema hladne vode, ali nemaju mogućnost free cooling-a.