Enel Ps

30

GODINA
BESPREKIDNO
SA VAMA!

Solarne
elektrane

Obnovljivi izvori energije

 

Na temelju Vašeg upita i provere lokacije nudimo Vam

Analiza

Sagledavanjem svih specifičnih zahteva klijenta i solarnog potencijala na određenoj lokaciji, kreiramo rešenje ON GRID ili OFF GRID solarnih elektrana instaliranih na krovu ili zemlji. Za proračun proizvodnje i raspodele električne energije kao i procenu perioda povratka investicija koristimo najsavremenije software-ske alate.

Projektovanje

Naš tim licenciranih inženjera vrši izbor i dimenzionisanje svih elemenata solarne elektrane sa fokusom na kvalitet, pouzdanost i bezbednost upotrebom opreme renomiranih svetskih proizvođača. Faza projektovanja uključuje i izradu kompletne dokumentacije elektro dela, konstrukcije i arhitekture neophodne za dobijajne različitih dozvola od nadležnih organa relevantnih za izgradnju, priključenje i puštanje u rad solarne elektrane na predmetnoj lokaciji.

Realizacija

Faza realizacije podrazumeva koordinaciju svih aktivnosti sa ciljem izgradnje i puštanja u rad solarne elektrane poštujući vremenski rok definisan ugovorom. Nakon ishodovanja i dobijanja svih dozvola od lokalne samoprave i uslova za priključenje od strane lokalnog distributera električne energije, ekipa iskusnih project managera i inženjera nadzire sve faze izgradnje solarne elektrane poštujući zakonom definisane protokole kao i pravila BZR-a (bezbednost i zaštita na radu). Po završetku izgradnje, naš tim inženjera pristupa ispitivanju i podešavanju parametara uređaja solane elektrane, osposobljavajući je za trajni pogon na osnovu pravila koja definišu nadležni kontrolni organi čija saglasnost je neophodna za dobijanje konačne dozvole za priključenje i puštanje u rad.

Održavanje

Nakon bezbednog puštanja u rad, vršimo monitoring rada solarne elektrane kao i usluge preventivnog održavanja opreme. Unutar garantnog roka obezbeđujemo servis i otklon svih kvarova koji mogu ugroziti rad solarne elektrane.

Solarne Elektrane su budućnost u proizvodnji električne energije.
Investitorima omogućavaju čistiju i jeftiniju električnu energiju na kojoj
mogu imati dodatnu zaradu.

Investirajte u solarne elektrane!
Kontaktirajte nas za procenu lokacije!

Kontaktirajte nas

PROJEKTOVANJE, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I PRODAJA

Bežanijskih Ilegalaca 70, 11070 Novi Beograd

e-mail: office@enel3s.com

Telefon: 011/77 533 73

Radno vreme: 08:00 – 16:00