Enel Ps

30

GODINA
BESPREKIDNO
SA VAMA!

UPS

Zajedno gradimo budućnost

UPS

Optimalno dimenzionisan UPS za zahtevno i kritično okruženje UPS sa dvostrukom konverzijom iz familije Symmetra PX pruža vrhunsku zaštitu sada i omogućava neometano
buduće proširenje Data Centra. Zahvaljujući modularnosti i skalabilnosti ovog proizvoda, Data Centar će rasti u skladu sa budućim tehnološkim razvojem, potrebama i finansijskim
mogućnostima vašeg preduzeća.

Ovo vrhunsko rešenje u zaštiti IT i elektronske opreme:

Idealno je za zaštitu od nesavršenosti napajanja Data Centara od vitalnog interesa
za funkcionisanje poslovanja jer nema slabe tačke

Omogućava uštede kroz fazna ulaganja u proširenje vašeg Data Centra, jer je
visoko efikasno, skalabilno i modularno

Smanjuje mogućnost ljudske greške i potrebe za servisiranjem svodi na minimum,
zahvaljujući redundantnim sekcijama i mogućnosti njihove zamene bez gašenja
sistema

Omogućava daljinski nadzor i upravljanje, i pristup sofisticiranom sistemu
interne analize statusa pojedinačnih modula i djiagnostici eventualnih kvarova

Budite i vi društveno odgovorni.
Kontaktirajte nas za procenu lokacije.

Kontaktirajte nas

PROJEKTOVANJE, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I PRODAJA

Zelengorska 1G 11070 Beograd, Srbija
tel: +381 11 3132 113
email: office@enelps.com
Radno vreme: pon-pet 8:00-16:00

Servisni centar

Zelengorska 1G 11070 Beograd, Srbija
tel: +381 11 3132 113, opcija 8
email: servis@enelps.com
Radno vreme servisa:
redovno: pon-pet 8:00-16:00
za klijente saugovorom o redovnom održavanju: 24/7/365