Enel Ps

Često postavljana pitanja

U produžetku pronađite neke od najčešćih pitanja i odgovora vezanih za naše proizvode i isporuku istih. Ukoliko ovde ne pronađete odgovor na pitanje koje imate budite slobodni da nas kontaktirate putem kontakt forme na stranici kontakt.

UPS (Uninterruptable Power Supply) sistem je besprekidni izvor napajanja koji tokom nestanka električne energije obezbeđuje stabilno napajanje električnih uređaja. Na taj način se štiti električna oprema od oštećenja usled nestanka napona, prenapona, poremećaja u naponu napajanja, odnosno prekida rada. Takođe se sprečava gubitak i oštećenje važnih podataka ili prekid procesa rada.

Životni vek baterije za UPS sisteme zavisi od upotrebe, obično je to između 3-5 godina. Redovnom proverom baterija uređajem za ispitivanje može se ustanoviti njeno trenutno stanje kao i potreba za zamenom. Kada je baterija pri kraju svog životnog veka, potrebno je zameniti je jer se time produžava vek UPS sistema i održava pouzdanost napajanja kritičnih potrošača.

a) Line-interactive UPS sistemi su pogodni za opštu upotrebu, gde nema potrebe za visokim kvalitetom izlaznog napona. Uređaj sadrži bypass prekidač, koji omogućava direktno napajanje potrošača i punjenje baterija mrežnim naponom u redovnom stanju. U slučaju nestanka mrežnog napona, bypass prekidač menja stanje i prenosi energiju iz baterija, preko invertora, ka potrošačima.


b) Online UPS sistemi ne poseduju bypass prekidač, te se napajanje potrošača realizuje kroz invertor čak i u prisustvu mrežnog napona. Ovi uređaji se koriste za aplikacije koje zahtevaju visokokvalitetno napajanje, s obzirom da obezbeđuju čist izlazni napon uz pomoć tehnologije dvostruke konverzije.

Da. Svaka komponenta solarne elektrane ima svoj životni vek.


Fotonaponski moduli imaju najduži vek trajanja, dok kod ostalih komponenti on zavisi od uslova eksploatacije i kvaliteta opreme (invertor, prateća razvodna, prekidačka i zaštitna oprema).


Dugoročno gledano, solarne elektrane su dobra investicija jer nakon perioda vraćanja uloženih sredstava, investitoru donose čistu dobit.

Snaga solarne elektrane zavisi od:

  • planirane potrošnje izražene u kilovat-satima (kWh). Ukoliko se planiraju novi električni potrošači, onda te vrednosti treba dodati tekućoj godišnjoj potrošnji
  • raspoloživog prostora za montažu fotonaponskih modula i ostale prateće opreme
  • opštih uslova za priključenje solarne elektrane na unutrašnje instalacije postojećeg objekta kupca, koje propisuje elektrodistribucija

Hibridni solarni sistem pored solarnih panela kao primarnog izvora električne energije koristi pomoćne: distributivnu mrežu, dizel električni agregat ili oba izvora zajedno. Pored toga, hibridni solarni sistem podrazumeva i hibridne pretvarače (invertore/ispravljače), baterije za skladištenje energije i ostalu neophodnu razvodnu, prekidačku i zaštitnu opremu. Baterije imaju ulogu skladištenja električne energije i njeno plasiranje potrošačima u slučaju manjka ili odsustva solarne energije. U slučaju izostanka solarne energije i pražnjenja baterija do određene granice, napajanje potrošača i punjenje baterija preuzima jedan od pomoćnih izvora napajanja – sve dok se ne stvore uslovi za snabdevanje potrošača i punjenje baterija solarnom energijom.

Pored osnovnog principa primarnog korišćenja energije iz obnovljivih izvora i dugoročne isplativosti investicije, ovaj sistem donosi i redundansu u napajanju, čak do nivoa N+2. U slučaju izostanka solarne energije, napajanje potrošača preuzima distributivna mreža ili dizel električni agregat. Praktično gledano ovo je sistem besprekidnog napajanja.

Hibridni solarni sistemi imaju primenu u aplikacijama koje zahtevaju visok nivo pouzdanosti napajanja i redundansu u slučaju odsustva primarnog izvora napajanja, kao i na mestima na kojima nema mogućnosti izvođenja elektrodistributivnog priključka – najčešće ruralne sredine.

Redovno održavanje solarnih elektrana podrazumeva:


a) vizuelni pregled fotonaponskih modula i provera pričvršćenja za nosače i noseću konstrukciju


b) pranje površina fotonaponskih modula vodom po potrebi. Nakupljena prljavština značajno utiče na degradaciju stepena iskorišćenja

fotonaponskih modula
c) eliminaciju uzroka zasenčenja fotonaponskih modula – najčešće orezivanje vegetacije


d) vizuelni pregled unutrašnjosti razvodnog ormana, a posebno stanja odvodnika prenapona


e) vizuelni pregled svih trasa kablova od mehaničkih oštećenja


f) provera proizvodnje solarne elektrane. Ukoliko je ona manja od očekivane, potrebno je naći uzrok problema – kvar na opremi, loši električni spojevi, zasenčenje fotonaponskih modula

Snaga dizel električnog agregata određuje se u zavisnosti od vrste i snage potrošača. Nije preporučljivo opterećivati dizel električni agregat maksimalnom snagom i stoga je potrebno ostaviti minimalno 20% rezerve u njegovoj nominalnoj snazi.

Ukoliko se agregati redovno održavaju, njihov životni vek se meri decenijama. Redovno održavanje agregata se svakako isplati.

Ključna je metodologija koja se koristi za projektovanje i izgradnju Data Centra, jer loše planiranje dovodi do neadekvatnog korišćenja kapitala i može znatno uvećati operativne troškove.


Zapravo, od izuzetne važnosti je uspostavljanje pravog kriterijuma dizajna i karakteristika performansi, na osnovu kojih se baziraju kapitalni i kasnije operativni troškovi.


Pored investicionog plana, zatim troškova rada i održavanja, mora se voditi računa o geografsko-klimatskom položaju lokacije, seizmološkim i prirodnim uticajima, infrastrukturi, dostupnosti i troškovima električne energije, kao i potencijalnim opcijama proširenja Data Centra.


Pored IT opreme, neophodno je voditi računa o prostoru za mašinske i elektro instalacije, pa shodno tome i sve lokacijski predvideti.


Vremenski faktor gradnje igra veoma važnu ulogu u planiranju svakog Data centra. Najnoviji podaci govore da se Data centar star 10 godina već smatra zastarelim (izvor: Gartner), stoga brzina izgradnje igra ozbiljnu ulogu u strateškom planu svakog Data centra.

Obzirom na trend u IT industriji poslednjih godina kao što je povećavanje procesorske snage servera i samim tim sve većih gustina disipacije IT opreme, što za posledicu ima odavanje sve veće količine toplote, zahteva se ne samo intenzivnije hlađenje, već i pronalaženje tehnoloških rešenja klimatizacione opreme koja u skladu sa povećanjem koeficijenta efikasnosti, može da odvede veliku količinu toplote. Pored pomenutog odvođenja toplote, bitna uloga sistema hlađenja je kontrola temperature i vlažnosti vazduha u prostoru.


Od odabira profesionalnog rešenja sistema hlađenja umnogome će zavisiti pouzdanost rada, životni vek opreme, kao i sigurnost važnih podataka. U zavisnosti od stepena zahtevane sigurnosti, projektuje se nivo redundantnosti opreme za hlađenje. Imajući u vidu da je klimatizacija pored ostale opreme najveći potrošač električne energije, energetska efikasnost Data Centra takođe zavisi od pravilnog odabira opreme sistema hlađenja.

– kod kuće
– na poslu
– tržni centri
– javne stanice za punjenje
– EV punjenje na benzinskim pumpama
– ugostiteljski objekti, hoteli, restorani…

– Kapacitet i trenutno stanje napunjenosti baterije u električnom automobilu
– Snaga onboard punjača u električnom vozilu
– Snaga punjača stanice za punjenje
– Temperatura baterije