Enel Ps

Mi dizajniramo
 i gradimo

Data Centre

i to činimo na energetski efikasan način

Reference

SBB

data centar, telepark

Projektom DC Telepark iz 2013. je započeta izgradnja savremenog
Data Centra za interne potrebe SBB-a i telehousing usluge na IT tržištu.
Tehničko-mrežna konsolidacija u okviru SBB-a doprinosi povećanju
kvaliteta svih servisa, koji se nude na telekomunikacionom tržištu i
predstavlja osnovu za nove inovativne servise.

ORION Telekom

data centar

Kompanija ORION Telekom je fokusirana na akvizicije, integraciju i
razvoj alternativnih telekomunikacionih resursa sa ciljem da isporuči
najkvalitetnije servise fiksne telefonije i Internet konekcije za privatne i
poslovne korisnike. Projekat je rađen u cilju preseljenja na novu lokaciju.
Bilo je potrebno povećati kapacitete za napajanje Data Centra, a
sam objekat je bilo potrebno prilagoditi nameni za potrebe istog.

Ministarstvo finansija - Poreska uprava

dATA CENTAR - MODULARNI KONTEJNER

Kontejner je prefabrikovano rešenje, kompletno opremljeno i proizvedeno
od jednog proizvođača. Poreska uprava je kontejnerskim rešenjem
realizovala svoju DR (Disaster Recovery) lokaciju.

Ministarstvo finansija -
Uprava za trezor

data centar

Izvedena instalacija se nalazi u postojećoj poslovnoj zgradi, koja se
nalazi u centru Novog Sada. U istoj zgradi, u kojoj su se odvijali procesi
izvođenja bez obustavljanja poslovnih procesa, nalaze se Uprava za
trezor i Poreska uprava.

EPS Distribucija

data centar

Postojeći parametri sredine (temperatura i vlažnost) nisu bili odgovarajući u prostoriji gde se nalazio Data Centar. To je predstavljalo veliki rizik za opremu, mogućnost pojave havarije na samim uređajima i nastanka štete usled prekida napajanja potrošača. Takođe, postojala je potreba za proširenjem kapaciteta postojećeg Data Centra.

Elektroprivreda Srbije

data centar

Cilj je bio da se integrišu sva odeljenja Elektro Privrede Srbije u jedinstvenu infrastrukturu. Prostor „sigurne sobe“, njegove dimenzije i instalirani sistem moguće je vrlo lako naknadno dograditi u zavisnosti od potreba ili je preseliti na drugu lokaciju.

EPS Distribucija

Besprekidno napajanje prioritetnih potrošača

Postojeća oprema koja je bila ugrađena za potrebe napajanja prioritetnih potrošača je bila zastarela i nije omogućavala pouzdan sistem napajanja, te je predstavljala potencijalni rizik za izazivanje prekida napajanja i potencijalne štete.

Elektromreža Srbije

NDC (NACIONALNI DISPEČERSKI CENTAR) –
NAPAJANJE TEHNOLOŠKE OPREME

U poslovnoj zgradi JP EMS-a je smešten Nacionalni dispečerski centar,
Direkcija za tržište, Centar za IT infrastrukturu i servisnu podršku – Data
Centar, kao i druge važne službe, koje su tehnološki povezane sa upravljanjem
u realnom vremenu, telekomunikacijama i ostalim sistemima.
Kako bi se obezbedio njihov sigurni rad, instalirana je nova oprema za
sopstvenu potrošnju.

Telekom Srbija

DCIM – DATA CENTER INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

Kompanija “ENEL PS” je implementirala prvi DCIM u Srbiji u saradnji sa
svojim partnerom, kompanijom “Schneider Electric“. DCIM je efikasan
alat koji upravlja trenutnim kapacitetima Data Centra i samim time doprinosi
efikasnijem planiranju poslovanja i optimizaciji resursa i troškova
poslovanja. DCIM kao jedinstveni integrisani sistem izveštaja predstavlja
prikupljanje svih stanja i alarma na infrastrukturi Data Centra, na
jednom monitoru u okviru jedinstvene baze podataka.

Zašto odabrati ENEL PS?

regionalni lider

integrisana rešenja

objedinjena usluga

najviši tehnički standardi

KONTINUITET POSLOVANJA

zadovoljni klijenti

energetska efikasnost

preko 100 zaposlenih

pravovremena podrška

jedinstvene veštine

Standardi / Sertifikati

ATD / AKREDITOVANI TIER DIZAJNER ZA DATA CENTRE PO UPTIME INSTITUTU
CDCAP / STRUČNI REVIZOR ZA DATA CENTRE PO CNET
CTDC / SERTIFIKOVANI TIA-942 DIZAJN KONSULTANT PODRŽANO OD STRANE TIA (TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION)
DCDC Akreditovani Dizajner za Data Centre od strane Bicsi
USPEŠNA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA PODRŽANO OD STRANE COFACE
ISO 14001 – SERTIFIKOVANO OD STRANE SGS
ISOQAR 27001 - SERTIFIKOVANO OD STRANE ISOQAR
ISO 45001 - SERTIFIKOVANO OD STRANE SGS
ISO 9001 – SERTIFIKOVANO OD STRANE SGS
ISO 50001 – SERTIFIKOVANO OD STRANE SGS