Enel Ps

Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima
prilagođenim biznisu korisnika
, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Strukturno kabliranje

Sistem strukturnog kabliranja smanjuje troškove instalacije i rekonfiguracije sistema, vodeći računa o budućim potrebama mreže.

Osnovne prednosti kvalitetnog sistema strukturnog kabliranja su:

Visoke performanse mreže – visok kvalitet ovih proizvoda osigurava pouzdan i neprekidan rad sistema, kako bi se zadovoljili najviši nivoi usluga. Sve komponente i rešenja se detaljno testiraju i ispituju pre konačne ugradnje

Fleksibilnost – modularnost rešenja na oba kraja veze pojednostavljuje planiranje, instalaciju i rad. Zahvaljujući preterminisanim bakarnim i optičkim kablovima fizička mreža se lakše održava i širi prema potrebama korisnika

Skalabilnost infrastrukture – modularna rešenja se projektuju kako bi se postigla skalabilnost, smanjenje troškova i pojednostavljivanje fizičke infrastrukture Data Centra