Enel Ps

Šta su dizel električni agregati i zašto su korisni?

Dizel električni agregati su mašine koje proizvode električnu energiju sagorevanjem dizel goriva. Ove praktične i efikasne mašine koriste kombinaciju dizel motora i električnog generatora za stvaranje struje. On pretvara hemijsku energiju koju sadrži dizel gorivo u mehaničku energiju sagorevanjem.

Njihova namena je naročito važna objektima kao što su data centri u kojima se nalaze računarski sistemi, jer omogućavaju snabdevanje potrebnom električnom energijom u situacijama kada nastupe prekidi glavnog napajanja. Pored dizel električnih agregata, još jedno efikasno rešenje za zaštitu IT i elektronske opreme od prekida struje u data centrima je i UPS.

Za šta se koristi dizel električni agregat?

Dizel električni agregat se koristi za napajanje uređaja u vašem domu, kancelariji, školi, fabrici ili bilo kom drugom objektu koji zahteva električnu energiju. Dizel električni agregati su veoma korisno sredstvo napajanje osetljive opreme u data centrima, kao rezerva u slučaju nestanka struje. Budući da su data centri mreža sa ogromnim brojem računara kojima je neophodan izvor električne energije za rad, rezerva u vidu dizel električnog agregata je trajno i pouzdano rešenje za sve situacije povezane sa nestankom izvora električne energije, čime se obezbeđuje stabilan rad računarskih sistema bez obzira na nepredviđene okolnosti.

Kako funkcioniše dizel električni agregat?

Dizel generator radi tako što pretvara mehaničku energiju u električnu, a to radi kanalisanjem kroz kablove za napajanje. Kako motor radi, hemijska energija uskladištena u dizel gorivu se pretvara u mehaničku energiju, u obliku rotirajućeg vratila. Motor je obično direktno povezan sa alternatorom sa jednim ležajem preko zamajca motora, ali ponekad u slučaju alternatora sa dva ležaja preko fleksibilne spojnice. Kako se motor rotira, glavni rotor alternatora se okreće dok se snaga prenosi kroz mehaničku spojnicu, stvarajući električnu energiju u obliku napona na terminalima alternatora. Ovu energiju proizvodi magnetno polje glavnog rotora koje indukuje struju u glavnom statoru, pošto magnetni fluks povezan sa njegovim namotajima secira magnetno polje namotaja statora.

ENEL PS program sadrži raznovrsne dizel električne agregate, koje odlikuju sledeće karakteristike:

 • obezbeđuju rezervno (Stand-by) ili osnovno (Prime) napajanje opreme;
 • u potpunosti su automatizovani, sa visokim performansama;
 • mogu biti mailh dimenzija i težina, lako prenosivi i savršeni za korisnike kojima je mobilnost bitna
 • mogu biti bez kućišta, ako su predviđeni za smeštaj unutar prostorija
 • mogu se smestiti u zvučno izolovano kućište, koje zadovoljava evropske standarde u vezi sa prigušenjem buke (2000/14/EC)

Izbor proizvoda u vezi sa dizel električnim agregatima je širok i obuhvata:

 • Dizel generatorske setove
 • Ormane preklopne automatike za prebacivanje napajanja sa mreže na agregat i obrnuto
 • Kontrolne panele generator seta koji omogućavaju automatski ili manuelni start, kao i kompletnu kontrolu i upravljanje setom
 • Opremu za daljinsku kontrolu i nadzor
 • Interne i eksterne rezervoare za gorivo, koji obezbeđuju zahtevanu autonomiju
 • Zvučno izolovane ISO kontejnere, za specijalne zahteve kada je u pitanju nivo buke.

Trajno rešenje za napajanje uređaja i računarskih sistema

Dizel električni agregati su izuzetno pouzdano, efikasno i dugotrajno rezervno rešenje kada vam je potreban izvor električne energije u određenim situacijama kada je napajanje nemoguće iz glavnog izvora. Njihova velika prednost je što se mogu koristiti prilično dugo, radeći satima, nedeljama ili jednostavno dok se ponovo ne omogući glavno napajanje. Ipak, važno je napomenuti da je neophodno adekvatno podestiti agregat kako bi mogao da ispuni svoju funkciju. Pošto dizel električni agregat može raditi duži vremenski period, za njegovu pravilnu funkciju neophodno je takođe i redovno održavanje, odnosno proveravanje da li su sve komponente ispravne. Važno je obratiti posebnu pažnju i na motor agregata, održavati ga i podmazivati, kako bi održao efikasnost.

Prednost dizel električnih agregata je i ta što su ekonomično rešenje za slučajeve kada je potrebno obezbediti nesmetano snabdevanje električnom energijom i visoku efikasnost, kao što je slučaj u velikim industrijama.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *