Enel Ps

Sistemi klimatizacije u data centrima

Kada je reč oživotu i radu u savremenomsvetu, podrazumeva se upotreba raznih tehnoloških rešenja. U skladu sa time, velika je potreba za data centrima. U njima se mnogobrojne informacije, koje su nam korisne u svakodnevnom životu, skladište, procesuiraju i distribuiraju.

Kako rastu količina informacija i broj korisnika, neophodno je prilagođavanje data centara. Na taj način se obezbeđuje isporučivanje podataka na efikasan i pouzdan način. Kako bi rad bio uspešan i efikasan, moraju se instalirati sistemi klimatizacije u data centrima.

Osetljivost data centara na temperaturne razlike

Data centri su osetljivi na temperaturne razlike, koje uključuju izrazito visokeili izrazito niske temperature. Zbog toga je kontrola temperature veoma važna za njihovo pravilno funkcionisanje.

Ukoliko je temperatura u data centrima isuviše visoka, to može dovesti do pregrevanja servera, pa i prestanka njihovog rada. Tako se brzo mogu izgubiti svi bitni, sačuvani podaci i pojaviti razne greške u sistemu.

Takođe, ni preniska temperatura nije pogodna za pravilan rad data centra. U tim slučajevima, biće povećana potrošnja energije i povećan rizik od nastanka drugih problema sa klimatizacijom.

Kako ne bi došlo do neželjenih efekata, neophodna je instalacija kvalitetnih sistema klimatizacije, koji mogu odgovoriti svim potrebama data centra.

Najčešće korišćena rešenja za kontrolu temperature u data centrima

Za kontrolu temperature u data centrima, u velikoj meri se primenjuje sistem koji ima preciznu klimatsku kontrolu. On se sastoji od jedinica unutar određenih delova data centra, kojima se reguliše temperatura. Na taj način se jednostavno smanjuje temperatura u svakoj zoni data centra.

Ovaj sistem klimatizacije je izuzetno efikasan.Doprinosi i smanjenju troškova energije, jer ne postoji potreba za hlađenjem celog data centra.

Često se koriste i tehnološki sistemi za kontrolu klimatizacije. Takva vrsta sistema koristi senzore i softverske aplikacije, kojima se automatski kontrolišu temperatura i vlažnost vazduha u data centrima.

Ovi sistemi su, takođe, efikasni, jer omogućavaju preciznu kontrolu temperature. Pored toga, štede energiju i smanjuju potrebu za ručnom regulacijom temperature.

Najsavremeniji sistemi klimatizacije u data centrima

Jedan od savremenijih sistema klimatizacije, koji se koristi u data centrima, jeste sistem klimatizacije sa hladnom vodom. Voda je najbitniji element za rad ovog sistema.

Kada se nađe u kontaktu sa toplim vazduhom, voda isparava. Time se znatno smanjuje potrošnja energije, u odnosu na rad drugih sistema klimatizacije.

Osim ovog sistema klimatizacije, u data centrima se koriste i sistemi klimatizacije sa kontrolom vlažnosti vazduha. Razlog tome je loš uticaj vlažnosti vazduha na efikasnost i, uopšte, rad data centara.

Visoka vlažnost vazduha može uticati na oštećenje opreme, kao i na pojavu kondenzacije u serverima. S druge strane, niska vlažnost doprinosi elektrostatičkom pražnjenju i oštećenju hardvera.

Sistemi klimatizacije sa kontrolom vlažnosti vazduha su pogodni za održavanje optimalne vlažnosti vazduha u data centrima. Ukoliko se uspešno kontroliše vlažnost vazduha, uspešno će se kontrolisati i temperatura.

Još jedan savremeni sistem klimatizacije, koji se sve više koristi u data centrima, jeste sistem klimatazacije sa direktnom ekspanzijom. Ovaj sistem koristi rashladni fluid za kontrolu temperature, dok se topao vazduh vraća nazad u sistem klimatizacije.

Data centri imaju veliku važnost u svim sverama savremenog života. Omogućavaju nam čuvanje važnih podataka, brzu i laku onlajn komunikaciju, trgovinu i druge procese, koji nam olakšavaju život.

Za njihov rad nam je potrebno adekvatno održavanje, kao što je to slučaj sa svim sistemima. Ono što je neophodno za održavanje i pravilan rad data centara jesu sistemi klimatizacije.

Kompanija „Enel Ps” odlikuje se kvalitetom i efikasnošću, jer, pomoću savremenih alata, daje jednostavna rešenja i za kompleksnije sisteme klimatizacije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *