Enel Ps

Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima
prilagođenim biznisu korisnika
, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

UPS

Optimalno dimenzionisan UPS za zahtevno i kritično okruženje UPS sa dvostrukom konverzijom iz familije Symmetra PX pruža vrhunsku zaštitu sada i omogućava neometano buduće proširenje Data Centra. Zahvaljujući modularnosti i skalabilnosti ovog proizvoda, Data Centar će rasti u skladu sa budućim tehnološkim razvojem, potrebama i finansijskim mogućnostima vašeg preduzeća.

Ovo vrhunsko rešenje u zaštiti IT i elektronske opreme:

  • idealno je za zaštitu od nesavršenosti napajanja Data Centara od vitalnog interesa za funkcionisanje poslovanja jer nema slabe tačke
  • omogućava uštede kroz fazna ulaganja u proširenje vašeg Data Centra, jer je visoko efikasno, skalabilno i modularno
  • smanjuje mogućnost ljudske greške i potrebe za servisiranjem svodi na minimum, zahvaljujući redundantnim sekcijama i mogućnosti njihove zamene bez gašenja sistema
  • omogućava daljinski nadzor i upravljanje, i pristup sofisticiranom sistemu interne analize statusa pojedinačnih modula i djiagnostici eventualnih kvarova