Enel Ps

DOBRA KLIMATIZACIJA –BEZBEDNI DATA CENTRI I SERVER SOBE

Potreba za čuvanjem podataka postojala je oduvek, samo su se načini skladištenja menjali. Sa digitalizacijom su se pojavili Data centri i server sobe kao novi efikasni načini čuvanja informacija. Data centri su rešenje za sve  kompanije koje žele da sačuvaju i obezbede  podatke. Kao što se u muzeju, da  se ne oštete slike i skulpture,  mora voditi računa o temperaturi i vlažnosti vazduha, tako  je za funkcionisanje  data centara  i server soba važna dobra i precizna klimatizacija u kontrolisanim uslovima.

Zašto je dobra klimatizacija važna?

Sistemi za hlađenje su uslov za dobro i bezbedno funkcionisanje Data centara i server soba. Kao što čoveku, visoke i niske temperature mogu da ugroze zdravlje, tako i promena temperature i  vlažnosti u prostoriji može uticati na nepravilan rad i oštećenje IT opreme. Zato je održavanje ovih parametara neophodno za neometan rad servera. Dobro planiranje energetsko – rashladnog sistema omogućava bezbednost serverima od pregrevanja, a ujedno nalazi rešenje za uštedu električne energije. Glavni zadatak je sprečavanje promene varijacija u stepenu vlažnosti vazduha i održavanje optimalne temperature, čime se sprečava mogućnost kvara IT opreme. Optimalna vlažnost vazduha treba da bude 20-60% (u zavisnosti od gustine opreme), dok temperatura hladne zone ide od 18-27°C, a sve prema standardu ASHRAE 2021. Potrebno je voditi računa o količini toplote koju oslobađa celokupna oprema u prostoru Data Centra. Kapacitet hlađenja bi trebalo da odgovara toplotnoj energiji koju generiše oprema u Data Centru. Mora se voditi računa i o vazdušnim džepovima, koji imaju višu temp (tzv hot spot). Nema dileme oko toga da u slučaju kada se izgrađuju Data centri i server sobe, klimatizacija ima ključnu ulogu u uspešnosti rada ovih centara i zavisi od dobrog  projektnog  rešenja. ENEL PS je inženjerska  kuća koja ima  dugogodišnje iskustvo u nalaženju najefikasnijh i najekonomičnijih rešenja pri izradi sistema klimatizacije. Svaki novi projekat je izazov i pristupa mu se uz maksimalnu posvećenost.

Pri pristupanju rešavanja problema vodi se računa o gustini opreme i rashladnom medijumu.

Klimatizacija prema gustini opreme

< 3kw  /rack – Sistem   hlađenja duplog poda

Ovo rešenje je dobro provereno i pokazalo se efikasno. Primenom rešenja hlađenja duplog poda, vodi se računa da rekovski kabineti i klima ormari budu smešteni, tako da mogu da ostvare svoj maksimum. Kao rezultat takvog delovanja:

-vazduh se neometano kreće iz toplog područja u povrat klima ormara

– omogućeno je mešanje toplog i hladnog vazduha

-sprečava se „ bypass“ , strujanje vazduha   

  >  3kw  /rack –  Sistem zatvaranja tople ili hladne zone ( HACS/CACS)

Primenom ovog sistema, povećava se kapacitet klima ormara, tako što se omogućava veća temperatura povratnog vazduha.

– onemogućeno je mešanje toplog i hladnog vazduha

 > 5kw/rack -In Row sistem

-ne koristi dupli pod i rešetke, rashladne jedinice su postavljene u nizu direktno pored rekova

-topla i hladna zona su razdvojene, a vazduh se kreće između ove dve zone

> 15 kw/rack-In Rack

-In Rack  hlađenje omogućava cirkulisanje hladnog vazduha unutar prostorije i preporučuju se kada su u prostoriji smešteni “ blade serveri” .

Redundantnost Sistema hlađenja

Konfiguracija N+1 , N –broj jedinica koji ostvaruju kapacitet hlađenja, gde svaka jedinica ima svoju rezervu i tako  obezbeđuje sigurnost rada Data centara.

RASHLADNI MEDIJUM

Koristi se sistem sa hladnom vodom ili direktnom ekspanzijom.

Sistem sa hladnom vodom

Obzirom da živimo u vremenu u kom je primarni cilj zaštita životne sredine na koju direktno utiče povećanje energetske efikasnosti, trend je povećanje temperatura rashladnog medujma , a samim tim i temperatura u prostoru Data centra. Kao medijum se koristi rastvor vode i glikola, u odnosu 70:30 u korist vode. Optimalna temperatura za ostvarivanje najboljeg kapaciteta  unutrašnjih jedinica od nekadašnjih polaznih (7-10°C) i povratnih (12-15°C), danas idu i do 20°C polazne pa sve do (30-32°C) povratne temperature medijuma. Hlađenje se ostvaruje rashladnim agregatima – čilerima. Korišćenjem ovog sistema moguće je smanjiti operativne troškove zbog mogućnosti opcije hlađenja bez kompresora “free cooling“ – besplatno hlađenje (smanjenje potrošnje energije korišćenjem hladnog spoljašnjeg vazduha u zimskom periodu). Procena je da se povećanjem gore navedenih temperatura radnog medijuma, dobijaju uštede u potrošnji energije i do 30%.

Sistem sa direktnom ekspanzijom

Ovaj sistem je jeftiniji od sistema sa hladnom vodom i bazira se na korišćenju kompresora u unutrašnjim jedinicama, i spoljašnjim  kondenzatorima. Uglavnom se koriste za Data centre manje i srednje veličine. Kao medijum se koriste rashladni gasovi – freoni. Nedostatak ovog sistema je nemogućnost opcije „ free coolinga“.

Ono što svaku uspešnu kompaniju odlikuje je praćenje inovacija i ulaganje u kvalitet. ENEL PS  je sinonim  za najbolja i najefikasnija projektna rešenja u izgradnji Data centara i celokupnu prateću opremu. Stručni tim ENEL PS-a  daje savete, nalazi najbolja rešenja i održava sisteme, tako da sa njima dobijate sve što je potrebno u paketu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *