Enel Ps

Mi dizajniramo
 i gradimo

Data Centre

i to činimo na energetski efikasan način

Enel PS, kao inženjerska kuća, većina svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagodjenim biznisu korisnika, što vama omogužava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

O nama

Preko dvadeset osam godina iskustva u oblasti servisiranja i održavanja uređaja
energetske elektronike i opreme, projektovanja i proizvodnje elektronskih
uređaja i instaliranja UPS sistema je za nama.

Tokom tog perioda, pozicionirali smo se kao vrhunska kompanija koja nudi moderan
dizajn, planiranje i izgradnju Data Centara/Kompleksnih sistema, kao i njihovo
održavanje i servisiranje. Standardizovanjem procesa rada, uvođenjem
vrhunskih stručnjaka u naš tim, na čijem čelu su neki od najboljih inženjera u
svojim oblastima ekspertize, stvorena je snažna profesionalna baza znanja i iskustva.
Kreirajući rešenja prema potrebama klijenata i njihovim ciljevima, pratimo i primenjujemo
napredna tehnološka rešenja, metodologije i svetski priznate tehničke
standarde, održavamo i servisiramo kompleksne sisteme, pružamo usluge
konsaltinga, imajući u vidu poslovne uspehe korisnika, optimizaciju njihovih
resursa, kao i uštede novca i energije.

Naša vizija

Stalno povećanje snage na tržištu kroz znanje koje će prepoznati
i korisnici i konkurencija, kao i vodeće svetske kompanije iz
oblasti energetske elektronike.

Naša misija

Mobilisanje energije zaposlenih, podsticanje njihove inovativnosti, kreativnosti i oslobađanje stvaralačkog potencijala svakog pojedinca kako bi vrednost za korisnika bila veća od očekivane.

Data Centri

Kompanija “ENEL PS” je implementirala prvi DCIM u Srbiji u saradnji sa svojim partnerom,
kompanijom “Schneider Electric“. DCIM je efikasan alat koji upravlja trenutnim
kapacitetima Data Centra i samim time doprinosi efikasnijem planiranju
poslovanja i optimizaciji resursa i troškova poslovanja. DCIM kao jedinstveni integrisani
sistem izveštaja predstavlja prikupljanje svih stanja i alarma na infrastrukturi
Data Centra, na jednom monitoru u okviru jedinstvene baze podataka.

Kompleksna rešenja prilagođena biznisu korisnika

KONSALTING
I PLANIRANJE

Studije izvodljivosti
Izbor lokacije
Tehnički koncept

PROJEKTOVANJE
I INŽENJERING

Idejni projekat integrisan
sa poslovanjem
Glavni projekat
Projekti instaliranja

IZVOĐENJE I PROJEKT
MENADŽMENT

Nabavka
Inženjering – Nabavka –
Ugradnja
Inženjering – Nabavka –
Projekt menadžment
Puštanje u rad

SERVIS, ODRŽAVANJE
I INSTALACIJE

Održavanje (SLA)
Popravka uredjaja
Trening
Laboratorija

UPS sistemi

Optimalno dimenzionisan UPS za zahtevno i kritično okruženje UPS sa dvostrukom konverzijom iz familije Symmetra PX pruža vrhunsku zaštitu sada i omogućava neometano
buduće proširenje Data Centra. Zahvaljujući modularnosti i skalabilnosti ovog proizvoda, Data Centar će rasti u skladu sa budućim tehnološkim razvojem, potrebama i finansijskim
mogućnostima vašeg preduzeća.

Vrhunsko rešenje u zaštiti IT i elektronske opreme

 • Idealno je za zaštitu od nesavršenosti napajanja Data Centara od vitalnog interesa za funkcionisanje poslovanja jer nema slabe tačke.

 • Omogućava daljinski nadzor i upravljanje, i pristup sofisticiranom sistemu interne analize statusa pojedinačnih modula i djiagnostici eventualnih kvarova
 • Omogućava uštede kroz fazna ulaganja u proširenje vašeg Data Centra, jer je visoko efikasno, skalabilno i modularno.

 • Smanjuje mogućnost ljudske greške i potrebe za servisiranjem svodi na minimum, zahvaljujući redundantnim sekcijama i mogućnosti njihove zamene bez gašenja sistema.

SOLARNE ELEKTRANE

Obnovljivi izvori energije

Solarne Elektrane su budućnost u proizvodnji električne energije.
Investitorima omogućavaju čistiju i jeftiniju električnu energiju na kojoj mogu
imati dodatnu zaradu.

Investirajte u solarne elektrane!
Kontaktirajte nas za procenu lokacije!

PUNJAČI ZA ELEKTRO VOZILA

Pogledajte našu ponudu punjača za električna vozila i kontaktirajte nas za procenu lokacije.

Stavite vaš biznis na evropsku mapu!

Održavanja i servisiranja uređaja energetske elektronike

Održivost i opravdanost investiranja u opremu visoke vrednosti se postiže samo
kroz propisano i sveobuhvatno održavanje koje obezbeđuje njenu funkcionalnost,
maksimalno iskorišćenje i dostizanje definisanog životnog veka.
Servisni centar ENEL PS pruža kompletnu uslugu održavanja i servisiranja uređaja
energetske elektronike uključujući preventivno održavanje i incidentnu popravku,
kao i održavanje svih komponenti:

 • Rashladnih uređaja
 • Agregata
 • UPS uređaja
 • DC sistema napajanja / ispravljača, invertora, baterija /
  sa definisanim vremenom odziva na terenu (Service
  Level Agreement – SLA).

Naši partneri